Grond voor verandering

Promotie


Eerste promotor: Prof. Dr. Hijme Stoffels.
Andere betrokkenen: Prof. Dr. Léon de Caluwé, Dr. J. de Kock, Dr. J. W. Kirpestein.


Titel proefschrift: Bewoonde herinnering


(Uit mijn onderzoek)


Onderstaand citaat is van prof. dr. Aleida Assmann. Het begrip ‘bewoonde herinnering’ in dit onderzoek heb ik ontleend aan haar theorie over de rol van herinnering bij verandering en de wijze waarop deze zichtbaar en kenbaar is.


“Wat we onthouden, vergeten of verdringen bepaalt wie we zijn – of willen zijn. Ons handelen vandaag wordt mede bepaald door wat we onthielden en wat we zijn vergeten.”


Belangstelling voor mijn dissertatie? Vul het contactformulier in en vraag om toezending van de PDF van ‘Bewoonde herinnering’.