Actief en betrokken in onderwijs, zorg en kerkelijke organisaties


Je moet goede redenen hebben om te veranderen.

Omdat je als persoon of organisatie herkenbaar en zichtbaarder wilt worden en wilt laten zien waarvoor je staat.

Dát geeft grond voor verandering. 

Het is mijn ambitie om een diepgaande dialoog te voeren over de identiteit van personen en organisaties, om zichtbaar te maken wat er onder de oppervlakte ligt. Er zijn herinneringen van ervaring, kennis, gedachten, overtuigingen besloten in de  tradities en patronen van mensen en instituties. Ik noem dat bewoonde herinnering’. Juist op momenten van transitie komt aan het licht wat vastzit. Door ruimte te maken voor reflectie over de ziel van een organisatie, met andere woorden waartoe is zij bedoeld, komen we dichter bij het hogere doel. 

Het begint met leren begrijpen. 

Door het stellen van kritische vragen, het doorvoelen en uitdiepen help ik mijn opdrachtgevers bij het leren inzien waar en waarom veranderingen vastlopen. Wat is de angel, waarom loopt het vast, wat is de kiem en de hefboom voor verandering? Met uithoudingsvermogen en het inzetten van hoofd, hart, humor en handen ondersteun ik bij loskomen én koers houden. 

Vergezichten komen dichterbij met grond onder je voeten.

Hanna Ploeg