Grond voor verandering

 

Hoe vaak verdampen belangwekkende inzichten en blijven drijfveren onzichtbaar?

Door te zien wat ons vroeger en nu beweegt, door te begrijpen wat onze patronen zijn, vormen we een gedragen perspectief. De inzichten zijn in en om ons heen, laten we daar kennis van nemen en onderzoeken wat de grond voor verandering is.

Hanna Ploeg is organisatieantropoloog, supervisor en coach en werkt voor het onderwijs, de zorg en de kerk. Zij is gepromoveerd (zie video op youtube) op 21 juni 2019 als Doctor of Philosophy aan de Vrije Universiteit. 

Persoonlijke inzichten en drijfveren

 

Erbij willen zijn is een belangrijke lijn in mijn levensgeschiedenis. Een andere lijn is het besef van ‘kleinheid’, en de onmogelijkheid dat ‘erbij zijn’ te realiseren. Verandering is niet zo maakbaar als gedacht, het vergt een kritische en onderzoekende houding met ruimte voor de emotionele werkelijkheid.

Het vraagt een doorploegen van de grond voor verandering met een knipoog naar de imperfectie van ons mensen.

 

Kritisch denken en verandering zijn de hoofdthema’s van mijn levensgeschiedenis zoals beschreven in het voorwoord van mijn proefschrift.

 

Klik voor het CV

Klik hier voor een boek van Hanna's hand: Humor voor onbepaalde Tijd.

Vroeger en nu

 

“So schön und poetisch diese aus unzähligen bunten Polyethylenteilen zusammen gesetzten Kugel auch wirkt, setzt sie sich doch kritisch mit dem zerstörerischen Potential des Menschen auseinander, das sich nicht einfach auf höhere Gewalt und gottgegebene Kompetenzen berufen kann.”

 

Claire Morgan `Act of God`.

 

Klik hier voor dissertatie: inhoudsoverzicht en samenvatting  en de powerpoint van het lekenpraatje.

Veranderprocessen: herinneren, vergeten en veranderen.

 

“Wat we onthouden, vergeten of verdringen bepaalt wie we zijn – of willen zijn. Ons handelen vandaag wordt mede bepaald door wat we onthielden en wat we zijn vergeten.”

Dit citaat is van prof. dr. Aleida Assmann. Het verleden is geen verleden tijd.

 

Herinneringscultuur is verknoopt met emoties, macht en conflict.

Men staat op de schouders van anderen, met hun verhalen en herinneringen. De manier waarop dit van invloed is binnen veranderprocessen is de vraag, maar dat het invloed heeft, lijkt logisch.

 

Als organisatieantropoloog begeleid ik veranderprocessen door:

  • Zichtbaar maken van bewoonde herinnering als kracht en zwakte in het veranderproces, 
    zo mogelijk via een Learning history.
  • Analyseren van veranderruimte: Wat zijn de machtsbronnen, die maken dat een bestaande situatie niet verandert, wat zijn werkingsmechanismen die een verandering ondersteunen.
  • Dialoogruimte voor verandering met en door de herinneringsdragers en herinneringsmanagers.
  • Het gezamenlijk formuleren van olifantenpaadjes en nieuwe herinneringsdocumenten passend bij de uitdagingen van de tijd en de vragen die er zijn.

 

Het spreekt voor zichzelf dat er in overleg besloten kan worden welke vormen van begeleiding passend zijn in uw situatie. Ik ben ook beschikbaar voor individuele vragen en geef supervisie, coaching en advies.

 

Coaching

 

In mijn werk als coach begeleid ik leidinggevende in de zorg, overheid en onderwijs.

Mijn stijl wordt door klanten omschreven als betrokken en kritisch.

Klanten zeggen:

'Hanna is onbevooroordeeld en vraagt door op wat ik denk, voel en wil. Hierdoor ontstaat meer zicht op mijn drijfveren en het helpt mij om mijn regie en eigen koers beter in balans te brengen.'

Ik maak gebruik van concepten als handelingsrepertoire, herinneringscultuur en organisatiecultuur, professionele identiteit, fixaties en reflecties, learning community, macht en vertrouwen.

Kenmerkend voor het werk van een professionele coach is dat ik als coach steeds zal achterhalen wat het beoogde effect van mijn begeleiding is, hoe onduidelijk dat doel in eerste instantie voor de betrokkene zelf ook kan zijn. Ik zal dus niet alleen onderzoeken waar iemand vandaan komt, maar ook waar hij/zij naartoe wil gaan. Zo nodig stemt ik de verwachtingen af met de opdrachtgever. Ik ga uit van de criteria die door de beroepsgroep van coaches gehanteerd worden, waaronder de beroepscode van de LVSC. Ik ben geregistreerd in het register van de LVSC.

De coachingstrajecten bestaan meestal uit meerdere bijeenkomsten van 1 uur.

Contact

 

PloegConsult

Hanna Ploeg

Catharijnesingel 109

3511GW Utrecht

Tel: 06-53789647

E-mail: info@ploegmail.nl