Actief en betrokken in onderwijs, zorg en kerkelijke organisaties


Je hebt goede redenen om te veranderen.

Je wilt als persoon of als organisatie van betekenis zijn en dat geeft grond voor verandering. 

Het is mijn ambitie om een diepgaande dialoog te voeren over de identiteit van personen en organisaties, om zichtbaar te maken wat er onder de oppervlakte ligt. Er zijn herinneringen, gedachten, overtuigingen besloten in de tradities en patronen van mensen in instituties. Ik noem dat bewoonde herinnering. Juist op momenten van transitie komt aan het licht wat er van belang is en wat niet verloren mag gaan, maar ook ballast wat vastzet. Door ruimte te maken voor reflectie over je persoonlijke geschiedenis en de ziel van een organisatie komt er ruimte voor verandering. Met andere woorden als we dichter bij de bedoeling komen, komen we dichter bij de kiem voor verandering. 

Het begint met leren begrijpen. 

Door het stellen van kritische vragen, het doorvoelen en uitdiepen help ik mijn opdrachtgevers bij het leren inzien waar en waarom veranderingen vastlopen. Wat is de angel, waarom loopt het vast, wat is de kiem en de hefboom voor verandering? Met uithoudingsvermogen en het inzetten van hoofd, hart, humor en handen ondersteun ik bij loskomen én koers houden. Die koers kan ondersteund worden aan de hand van een learning history of andere tools om te duiden wat je wilt vasthouden en wat loslaten zowel als persoon of als organisatie.

Vergezichten komen dichterbij met grond onder je voeten.

Hanna Ploeg