Actief en betrokken in onderwijs, zorg en kerkelijke organisaties

Supervisie & Coaching 


Zichtbaar zijn en tot je doel komen is in contact staan met verleden, heden en de toekomst. 

De wijze waarop je omgaat met het verleden, wat je herinnert en welke betekenis je daaraan geeft, heeft invloed op de wijze waarop je in staat bent nieuwe manieren van handelen te ontwikkelen.

Supervisie en coaching zijn specifiek bedoeld voor het creëren van een veilige en krachtige leeromgeving als ruimte waar systematische reflectie op het eigen functioneren en eigen ervaringen kan plaatsvinden. Graag zoek ik samen met jou naar het optimaliseren van van je mogelijkheden in relatie tot je eigen persoonlijke geschiedenis, alsmede op het onderzoek naar (verborgen) normatieve veronderstellingen en op de ontwikkeling van het vermogen om plannen te maken om vervolgens anders te kunnen handelen. 


Hanna Ploeg is lid van de OOA en geregistreerd supervisor bij de LVSC.