Actief en betrokken in onderwijs, zorg en kerkelijke organisaties

Macht heeft een spiegel nodig. 

Al vroeg in mijn leven zijn veranderingen onderdeel van mijn leven doordat ik meer dan 10 keer ben verhuisd. Zo weet ik nog goed wat het is om op een nieuw schoolplein mijn weg te zoeken en dan gaat het niet alleen letterlijk- waar moet je in de rij staan en naast wie-, maar ook de ongeschreven regels, de rangorde en de taal. Zo is het ABN toch echt iets anders dan plat Twents en dan is het de kunst om niet uit de boot te vallen. Cultuur is dan niet iets zachts, maar keihard. Patronen ontstaan als iedereen onbewust hetzelfde denkt en doet. De macht der gewoonte leidt tot zwart-wit denken en uitsluiten.

Ik ben sensitief en een brononderzoeker en voel als het ware wat er in de lucht zit, maar toets het graag aan de rede en de geschiedenis van een persoon en/of een organisatie. Veranderen doe je namelijk niet zomaar, het heeft grond nodig zoals een confrontatie met andere meningen en andere inzichten. Gevoel en verstand gaan bij mij hand in hand. Ik ben analytisch (gepromoveerd), maar juist de combinatie tussen praktijk en theorie past bij mijn drive om iets bij te dragen in de samenleving.

Ik ga altijd het gesprek aan om in een intake te onderzoeken of er een match is tussen u vraag en mijn mogelijkheden om u van dienst te zijn. 

Voorbeelden van mogelijke vragen:

  • Begeleiding directie bij de aanpak van de invoering van een innovatie 
  • Action research in het kader van innovatie rond bijvoorbeeld preventie gezond gedrag  
  • Vragen rond cultuurverandering
  • Ondersteuning bij de invoering van mensgerichte zorg of invoering van zelforganisatie en leiderschap 
  • Vragen rond onderwijsvernieuwing en samenwerking van kerken en religieuze organisaties.