Grond voor verandering 

Organisatieontwikkeling Avans Hogeschool

Samen met &samhoud https://www.samhoudconsultancy.com ondersteun ik bij de ambitie om wendbaar en adaptief te kunnen inspelen op verandering zodat studenten opgeleid zijn voor de vragen van nu en morgen. De conceptualisering van zelforganisatie met gedeeld leiderschap en eigenaarschap om samen te leren van 'wat werkt' staat centraal.

Mijn portfolio is opgebouwd uit opdrachten binnen de publieke sector en liggen op het vlak van veranderprocessen en/of advies en begeleiding:

Zorg /Onderwijs en Politiek

Gerion - Artsen in opleiding, Master Innovatie in de Zorg, Protestantse Theologische Universiteit, Windesheim Almere, Christelijke Hogeschool Ede, Ernst & Young, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Universiteit Nijenrode, Zorgcentrum Heimerstein,  Lunetzorg, De Vierstroom, Amaris, AcTiVite, Cardea, GGZ-Oost-Brabant, Interzorg Noord-Nederland, SGJ, RIBW Fonteynenburg, Zorggroep Laak en Eemhoven, Amsta, Daelzicht, MEE-Veluwe, VGN, MO-Groep, Pamijer, De BASE Groep, TBS-kliniek De Kijvelanden, Interzorg Noord-Nederland, Humanitas, verkiezingscampagne en teambuilding Tweede Kamerfractie ChristenUnie.

Toezichthouder

Als toezichthouder ben ik betrokken bij MEEr-groep en SOVAK met 

als portefeuillehouder Kwaliteit & Veiligheid, en Innovatie. 

Verandernetwerk: Change&Church 

Verder ben ik betrokken bij veranderprocessen op het kerkelijk erf en initiator van 

Change&Church,  www.changeandchurch.nl 

Opdrachten o.a. Naarden-vesting- cultuurverandering; Huizen- fusieproces; Brabant- herorientatie predikant en herijking beleid.